Marek Krzemieniewski
Fair Play Plus

Przedsiębiorca. W latach 1997-2002 prowadził działalność eksportową do Szwecji. Od 2002 roku właściciel firmy Fair Play Plus Marek Krzemieniewski Sp.J. – dostawcy urządzeń i środków czystości oraz wyłącznego dystrybutora odkurzaczy przemysłowych i maszyn czyszczących Ghibli & Wirbel w Polsce. Od lat aktywnie działa na rzecz rozwoju branży usług utrzymania czystości. W latach 2018-2021 pełnił funkcję prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Czystości oraz członka Rady Nadzorczej Federacji Przedsiębiorców Polskich, a od 2021 roku jest członkiem Rady Programowej Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.