prof. Witold Orłowski

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Akademii Vistula w Warszawie, głównym doradca ekonomicznym PwC Polska. W przeszłości był szefem zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, członkiem Rady Gospodarczej Rządu oraz członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.