Stefan Marcu
Senior Partner and Managing Director CEE, Kearney

 

W ciągu ostatnich lat Stefan doradzał klientom na całym świecie, pracując w biurach Kearney w Europie, Azji i obu Amerykach. Pracował w Europie, doradzając przy integracji po fuzji, restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw, projektowaniu i wdrażaniu aliansów strategicznych, programach redukcji kosztów, strategiach brandingowych i marketingowych, platformach usług wspólnych oraz strategiach kanałów sprzedaży. Posiada bogate doświadczenie w zakresie transformacji z największymi globalnymi firmami, w zakresie różnych zagadnień strategicznych i operacyjnych, w różnych sektorach, w tym w bankowości, energetyce i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej.