Gen. Roman Polko
Generał Dywizji Wojska Polskiego, były dowódca GROM-u

 

Generał, komandos, dwukrotny dowódca GROM, doktor zarządzania. Kierował zagranicznymi misjami wojennymi i stabilizacyjnymi. Doradzał Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawach zwalczania terroryzmu i bezpieczeństwa. Był zastępcą Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Aktualnie edukator dla bezpieczeństwa i wykładowca akademicki. Budowane od podstaw i kierowane przez niego zespoły uzyskały najwyższe wyróżnienia za zrealizowane misje awansując do światowej elity. Żonaty, czworo dzieci. Hobby: maraton, hokej i triathlon.